• email@website.com
  • امروز : جمعه 11 خرداد 1403
Advertise here
پروکاریوت‌های چند سلولی: بررسی عمیق‌تر

پروکاریوت‌های چند سلولی: بررسی عمیق‌تر در قلمرو موجودات زنده، پروکاریوت‌ها به عنوان سلول‌های تک ...

بیشتر بخوانید
گونه‌های پروکاریوتی: فراتر از کشت در آزمایشگاه

گونه‌های پروکاریوتی: فراتر از کشت در آزمایشگاه برای دهه‌ها، مطالعه پروکاریوت‌ها عمدتاً بر روی رشد ...

بیشتر بخوانید
طبقه‌بندی پروکاریوت‌ها: سفری در دنیای باکتری‌ها و آرکئاها

طبقه‌بندی پروکاریوت‌ها: سفری در دنیای باکتری‌ها و آرکئاها در گذشته، تمام موجودات تک‌سلولی که هسته ...

بیشتر بخوانید
سبد خرید