آموزش SnapGene

در این بخش به آموزش نرم افزار SnapGene در حوزه زیست شناسی مخصوصا در بخش کلونینگ و طراحی DNA نوترکیب و همچنین طراحی و تجزیه و تحلیل پرایمر به صورت کامل و رایگان خواهیم پرداخت.
در این بخش به آموزش نرم افزار SnapGene در حوزه زیست شناسی مخصوصا در بخش کلونینگ و طراحی DNA نوترکیب و همچنین طراحی و تجزیه و تحلیل پرایمر به صورت کامل و رایگان خواهیم پرداخت.
ژنیک | آموزش زیست شناسی و بیوانفورماتیک

امروز : یکشنبه 14 خرداد 1402

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب