پایگاه داده در زیست شناسی

بیوانفورماتیک,پایگاه داده زیستی,پایگاه داده در زیست شناسی,
* تعریف بیوانفورماتیک بیوانفورماتیک شاخه ای از علم است که از کامپیوتر بهره می گیرد تا اطلاعات بیولوژی مولکولی- توالی‌های DNA یا پروتئین‌ها- را در کامپیوتر ذخیره نماید

پیغام مدیر سایت :

ژنیک | آموزش زیست شناسی و بیوانفورماتیک