وارد کردن توالی در الیگو

oligo,آموزش oligo,آموزش اولیه oligo,آشنایی با نرم افزار oligo,برنامه oligo,آشنایی با برنامه الیگو,آموزش الیگو از صفر,آموزش طراحی پرایمر با oligo,وارد کردن توالی در الیگو,وارد کردن توالی در oligo,
در تصویر بالا دو بخش می بینید که یکی فایل با رنگ زرد و دیگری اولین آیکون است که با رنگ سبز مشخص شده است. اگر بر روی رنگ سبز بزنید مستقیم وارد پنجره وارد کردن توالی نوکلئوتیدی می شوید. اما در صورت

پیغام مدیر سایت :

ژنیک | آموزش زیست شناسی و بیوانفورماتیک