• email@website.com
 • امروز : جمعه 11 خرداد 1403
Advertise here
نظریه درون همزیستی چیست؟
44 بازدید
(کل 5 توسط 1 نفر)

نظریه درون همزیستی چیست؟

نظریه درون همزیستی، داستانی شگفت‌انگیز از تکامل و همکاری در سطح سلولی را روایت می‌کند. این نظریه بیان می‌کند که سلول‌های پیچیده یوکاریوتی، که بلوک‌های سازنده گیاهان، حیوانات و قارچ‌ها هستند، از سلول‌های ساده‌تر پروکاریوتی تکامل یافته‌اند. این سلول‌های پروکاریوتی، که باکتری‌هایی شبیه به موجودات زنده امروزی بودند، با سلول‌های میزبان اولیه در یک رابطه همزیستی منحصر به فرد وارد شدند.

مفاهیم کلیدی:

  • همزیستی: رابطه ای که در آن دو ارگانیسم با یکدیگر زندگی می کنند و از این همزیستی به طور متقابل سود می برند.
  • پروکاریوت: سلول های ساده ای که فاقد هسته و اندامک های غشایی هستند، مانند باکتری ها.
  • یوکاریوت: سلول های پیچیده ای که دارای هسته و اندامک های غشایی مانند میتوکندری و کلروپلاست هستند.
  • میتوکندری: اندامک های سلولی که مسئول تنفس سلولی هستند.
 • کلروپلاست: اندامک های سلولی که مسئول فتوسنتز هستند.

شرح نظریه:

در این رابطه همزیستی، سلول های میزبان از توانایی باکتری ها برای تولید انرژی از طریق تنفس سلولی یا فتوسنتز بهره مند می شدند. در مقابل، باکتری ها از پناهگاه و منابعی که سلول میزبان ارائه می داد، محافظت می شدند. با گذشت زمان، این رابطه همزیستی عمیق تر شد و باکتری ها به تدریج برخی از استقلال خود را از دست داده و به اندامک های سلولی تخصصی به نام میتوکندری و کلروپلاست تبدیل شدند. DNA باکتری ها با DNA سلول میزبان ادغام شد و در نهایت منجر به سلول های یوکاریوتی شد که امروزه می شناسیم.

شواهد حمایتی:

شواهد متعددی از صحت نظریه درون همزیستی وجود دارد:

 • شباهت های مولکولی: میتوکندری و کلروپلاست DNA و ریبوزوم های خود را دارند که شبیه به DNA و ریبوزوم های پروکاریوتی هستند و با DNA و ریبوزوم های سلول یوکاریوتی که آنها را احاطه کرده اند، متفاوت هستند.
 • شباهت های ساختاری: ساختار کلروپلاست ها شبیه به سیانوباکتری های امروزی است، نوعی باکتری که فتوسنتز انجام می دهد.

همزیستی برای بقا:

در این رابطه همزیستی، هر دو طرف از این اتحاد سود می‌بردند. سلول‌های میزبان از توانایی باکتری‌ها برای تولید انرژی از طریق تنفس سلولی یا فتوسنتز بهره می‌بردند. در مقابل، باکتری‌ها از پناهگاه و منابعی که سلول میزبان ارائه می‌داد، محافظت می‌شدند.

تکامل از طریق همزیستی:

با گذشت زمان، این رابطه همزیستی عمیق‌تر شد. باکتری‌ها به تدریج برخی از استقلال خود را از دست دادند و به اندامک‌های سلولی تخصصی به نام میتوکندری (برای تنفس سلولی) و کلروپلاست (برای فتوسنتز) تبدیل شدند. DNA باکتری‌ها با DNA سلول میزبان ادغام شد و در نهایت منجر به سلول‌های یوکاریوتی شد که امروزه می‌شناسیم.

شواهدی از گذشته:

شواهد متعددی از صحت نظریه درون همزیستی وجود دارد. میتوکندری و کلروپلاست DNA و ریبوزوم‌های خود را دارند که شبیه به DNA و ریبوزوم‌های پروکاریوتی هستند و با DNA و ریبوزوم‌های سلول یوکاریوتی که آنها را احاطه کرده‌اند، متفاوت هستند. علاوه بر این، ساختار کلروپلاست‌ها شبیه به سیانوباکتری‌های امروزی است، نوعی باکتری که فتوسنتز انجام می‌دهد.

تاثیر عمیق:

نظریه درون همزیستی نه تنها درک ما از تکامل سلولی را متحول کرده است، بلکه به درک ما از بیماری‌های میتوکندری و کلروپلاست و نحوه عملکرد این اندامک‌های حیاتی در سلول‌ها کمک کرده است. این نظریه یادآور این نکته است که زندگی بر روی زمین از طریق همکاری و وابستگی متقابل تکامل یافته است و حتی پیچیده‌ترین سلول‌ها نیز ریشه در روابط ساده همزیستی دارند.

مثالی از همزیستی در دنیای واقعی:

برای درک بهتر این مفهوم، می‌توانیم به رابطه همزیستی بین مورچه‌ها و شته‌ها نگاه کنیم. مورچه‌ها از شته‌ها محافظت می‌کنند و در ازای آن، شته‌ها شیره گیاهی ترشح می‌کنند که مورچه‌ها از آن تغذیه می‌کنند. این رابطه همزیستی برای هر دو طرف سودمند است و به آنها اجازه می‌دهد تا در محیط خود زنده بمانند و رشد کنند.

به همین ترتیب، رابطه همزیستی بین باکتری‌ها و سلول‌های اولیه، به هر دو طرف اجازه می‌داد تا از مزایای یکدیگر بهره ببرند و در نهایت منجر به تکامل سلول‌های پیچیده‌تر یوکاریوتی شد که دنیای امروز را تشکیل می‌دهند.

نظریه درون همزیستی، داستانی جذاب از تکامل، همکاری و وابستگی متقابل است که به درک ما از دنیای پیرامونمان کمک می‌کند.

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش

سبد خرید