• email@website.com
 • امروز : جمعه 11 خرداد 1403
Advertise here
میوز: چگونه سلول های جنسی تولید می شوند؟
52 بازدید
(کل 0 توسط 0 نفر)

میوز: چگونه سلول های جنسی تولید می شوند؟

میوز یک فرآیند هسته ای است که در طی آن یک سلول مضاعف به چهار سلول دختر هاپلوئید تقسیم می شود. این فرآیند برای تولید سلول های جنسی، مانند اسپرم و تخمک، ضروری است.

میوز دو تقسیم سلولی را شامل می شود: میوز I و میوز II. در میوز I، کروموزوم های همتا جفت می شوند و مبادله ژن های خود را انجام می دهند. این فرآیند به عنوان کراسینگ اور شناخته می شود. در میوز II، کروموزوم های خواهری از هم جدا می شوند و به دو سلول دختر هاپلوئید تقسیم می شوند.

میوز به دو مرحله تقسیم می شود: میوز I و میوز II.

میوز I

در میوز I، دو مجموعه از کروموزوم ها از هم جدا می شوند. این بدان معنی است که هر سلول دختر تنها یک مجموعه از کروموزوم ها را دریافت می کند.

میوز I شامل چهار مرحله است:

 • پروفاز I: در پروفاز I، کروموزوم ها فشرده می شوند و به شکل کروموزوم های دوتایی در می آیند. در طول این مرحله، کراسینگ اور اتفاق می افتد، که یک فرآیند مبادله ژن بین دو کروموزوم همتا است.
 • پرومتافاز I: در پرومتافاز I، کروموزوم ها به صفحه استوایی سلول حرکت می کنند.
 • متافاز I: در متافاز I، کروموزوم ها به طور دقیق در صفحه استوایی سلول قرار می گیرند.
 • آنافاز I: در آنافاز I، کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند و به سمت قطب های مخالف سلول حرکت می کنند.
 • تلوفاز I: در تلوفاز I، هسته های جدید در اطراف دو مجموعه کروموزوم تشکیل می شوند. این هسته ها حاوی ژن های یکسانی هستند که در سلول مادر وجود داشتند.

پس از تلوفاز I، سیتوکینز رخ می دهد. در سیتوکینز، سلول به دو سلول دختر تقسیم می شود. هر سلول دختر دارای یک مجموعه کامل از کروموزوم ها، اما تنها یک مجموعه از کروموزوم های همتا است.

میوز II

در میوز II، دو مجموعه از کروموزوم های همتا در هر سلول دختر از هم جدا می شوند. این بدان معنی است که هر سلول دختر چهار سلول دختر هاپلوئید تولید می کند.

میوز II شامل چهار مرحله است:

 • پروفاز II: در پروفاز II، کروموزوم ها فشرده می شوند و به شکل کروموزوم های تکی در می آیند.
 • پرومتافاز II: در پرومتافاز II، کروموزوم ها به صفحه استوایی سلول حرکت می کنند.
 • متافاز II: در متافاز II، کروموزوم ها به طور دقیق در صفحه استوایی سلول قرار می گیرند.
 • آنافاز II: در آنافاز II، دو کروماتید خواهری از هم جدا می شوند و به سمت قطب های مخالف سلول حرکت می کنند.
 • تلوفاز II: در تلوفاز II، هسته های جدید در اطراف دو مجموعه کروموزوم تشکیل می شوند. این هسته ها حاوی ژن های یکسانی هستند که در سلول مادر وجود داشتند.

پس از تلوفاز II، هر سلول دختر هاپلوئید است. این سلول های دختر می توانند با سلول های هاپلوئید دیگر ترکیب شوند تا سلول مضاعف تولید کنند.

میوز برای تولید سلول های جنسی ضروری است. در انسان، میوز برای تولید اسپرم و تخمک ضروری است. اسپرم و تخمک هاپلوئید هستند و با هم ترکیب می شوند تا سلول مضاعف تولید کنند. سلول مضاعف حاصل، زیگوت نامیده می شود. زیگوت حاوی تمام ژن های والدین است.

احسان

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش

سبد خرید