• email@website.com
 • امروز : دوشنبه 28 خرداد 1403
Advertise here
جزوه مقایسه تقسیم میتوز و میوز
324 بازدید
(کل 0 توسط 0 نفر)

تقسیم میتوز و تقسیم میوز دو نوع تقسیم یاخته ای هستند که در سلول های یوکاریوتی رخ می دهد. هر دو نوع تقسیم شامل مراحلی مانند پروفاز، متافاز، آنافاز و تلوفاز هستند. با این حال، تفاوت های مهمی بین این دو نوع تقسیم وجود دارد.

شباهت ها

 • هر دو نوع تقسیم یاخته ای شامل مراحلی مانند پروفاز، متافاز، آنافاز و تلوفاز هستند.
 • هر دو نوع تقسیم یاخته ای منجر به تولید دو سلول دختر می شوند.
 • هر دو نوع تقسیم یاخته ای شامل کپی برداری از DNA است.

تفاوت‌های میتوز و میوز

 • تعداد سلول‌های دختر: میتوز منجر به تشکیل دو سلول دختر می‌شود، در حالی که میوز منجر به تشکیل چهار سلول دختر می‌شود.
 • تعداد کروموزوم‌های سلول‌های دختر: سلول‌های دختر حاصل از میتوز دارای تعداد کروموزوم‌های مساوی با سلول مادر هستند، در حالی که سلول‌های دختر حاصل از میوز دارای تعداد کروموزوم‌های نصف سلول مادر هستند.
 • فرآیند تشکیل سلول‌های دختر: در میتوز، سلول‌های دختر به طور مستقیم از سلول مادر تشکیل می‌شوند، در حالی که در میوز، سلول‌های دختر از طریق فرآیندی به نام Crossing-over تشکیل می‌شوند.
 • موقعیت وقوع: میتوز در سلول‌های یوکاریوتی غیرجنسی رخ می‌دهد، در حالی که میوز در سلول‌های یوکاریوتی جنسی رخ می‌دهد.

هدف میتوز و میوز

میتوز برای رشد، ترمیم و تکثیر سلول‌ها ضروری است. میوز برای تولید سلول‌های جنسی ضروری است.

اهمیت میتوز و میوز

میتوز و میوز از اهمیت بالایی در زیست‌شناسی برخوردار هستند. میتوز برای رشد، ترمیم و تکثیر سلول‌ها ضروری است. میوز برای تولید سلول‌های جنسی ضروری است. سلول‌های جنسی برای تولید مثل جنسی ضروری هستند.

تفاوت ها

ویژگی تقسیم میتوز تقسیم میوز
تعداد سلول های دختر دو سلول چهار سلول
تعداد کروموزوم های سلول دختر همانند سلول مادر نصف سلول مادر
نوع کروموزوم های سلول دختر خواهر خواهر و ناخواه
مکان وقوع در تمام سلول های یوکاریوتی در سلول های جنسی
هدف رشد و نمو، ترمیم، تولید سلول های بنیادی تولید سلول های جنسی

تقسیم میتوز

تقسیم میتوز یک نوع تقسیم یاخته ای است که در تمام سلول های یوکاریوتی رخ می دهد. هدف تقسیم میتوز تولید دو سلول دختر با همان تعداد کروموزوم و همان ژنتیک سلول مادر است. تقسیم میتوز در چهار مرحله انجام می شود:

 1. پروفاز: در این مرحله، کروموزوم ها فشرده می شوند و هسته و سیتوپلاسم سلول شروع به تقسیم می شوند.
 2. متافاز: در این مرحله، کروموزوم ها در صفحه استوای سلول قرار می گیرند.
 3. آنافاز: در این مرحله، کروموزوم ها به دو کروماتید خواهر تقسیم می شوند و کروماتیدهای خواهر به قطب های مخالف سلول کشیده می شوند.
 4. تلوفاز: در این مرحله، هسته و سیتوپلاسم سلول در دو سلول دختر تقسیم می شوند.

تقسیم میوز

تقسیم میوز یک نوع تقسیم یاخته ای است که فقط در سلول های جنسی رخ می دهد. هدف تقسیم میوز تولید چهار سلول دختر با نصف تعداد کروموزوم های سلول مادر است. تقسیم میوز در دو مرحله انجام می شود:

 1. میوز یک: در این مرحله، کروموزوم های همولوگ جفت می شوند و تبادل ژن بین آنها انجام می شود.
 2. میوز دو: در این مرحله، کروموزوم ها به دو کروماتید خواهر تقسیم می شوند و هر کروماتید خواهر به یک سلول دختر می رود.

تقسیم میتوز و میوز نقش مهمی در چرخه زندگی یوکاریوت ها دارند. تقسیم میتوز برای رشد و نمو، ترمیم و تولید سلول های بنیادی ضروری است. تقسیم میوز برای تولید سلول های جنسی ضروری است که برای تولید مثل ضروری هستند.

احسان

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش

سبد خرید