آنالیز آر ان ای

دانلود Gene Codes Sequencher,آخرین ورژن Gene Codes Sequencher,آنالیز دی ان ای,آنالیز آر ان ای,سنجش ژن,تشخیص و تجزیه و تحلیل SNP,یافتن ساختار های آمینو اسید,نمایش گرافیکی ساختار های دی ان ای و آر ان ای,تجزیه و تحلیل خودکار توالی ها و ساختار ها,
قابلیت های کلیدی نرم افزار Sequencher:- ویرایش، بازسازی و تجمیع توالی ها- ترازبندی همزمان چند توالی- نقشه برداری و ارزش بندی ساختار ها- تشخیص و تجزیه و تحلیل SNP- تجزیه و تحلیل خودکا

پیغام مدیر سایت :

ژنیک | آموزش زیست شناسی و بیوانفورماتیک